VioletEye

53 teksty – auto­rem jest Viole­tEye.

(Zbyt)późne umoralnianie

Uważasz, że (tyl­ko) siebie zabiłeś?
Jest inaczej...
Za­raz wytłumaczę.
Odeb­rałeś córce Ojca,
Będzie to przeżywać bez końca.
Odeb­rałeś sy­na Matce,
Przez co sie­dzi w emoc­jo­nal­nej klatce.
Odeb­rałeś rodzeństwu brata,
Jed­nej z nas na­wet bliźniaka.
Co tym osiągnąć chciałeś?
Cze­go tak bar­dzo się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 listopada 2018, 17:52

Klątwa samobójstw

Wie­czny od­poczy­nek racz im dać Panie...
A Nam tu na ziemii skróć w bólu trwanie.
Z ósem­ki już szóstka została,
Jak długo ta "klątwa" będzie trwała?
Nie bo­je się odejść bo wiem, że tam czekacie.
Pier­wszy bracie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 listopada 2018, 12:37

Pożegnanie

A więc Kocha­ny roz­sta­nia nad­szedł czas..
Po­zos­tań przez tę chwilę jeszcze wśród nas.
Po­pat­rz na płaczące wokół twarze,
Jak ważny jes­teś dla nas to Ci pokaże.
Po­tem dusza twa od­fru­nie w kieru­nek nieznany,
a smu­tek nasz będzie bar­dziej okiełznany.
Wtul sie w niebie do Najświętszej Mat­ki,
by wy­baczyła twe ziem­ne wpadki.
I ciesz się światłością po żywot wszel­ki,
ktorą udos­tepnia Nasz Pan Bóg Wielki. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 marca 2018, 13:25

Brat tułacz.

Po­nad setkę łóżek w życiu naliczyłeś
i dziel­nie to wszys­tko przeżyłeś.
Do­licz ostatnie,
Tam bedzie łatwiej..
Wyz­badź się strachu,
My też to zrobimy
Po drodze smut­ki też gdzieś zgubimy.
Trwaj w szczęściu i Bo­ga dobrobycie,
Spot­ka­my się kiedyś na skle­pienia szczycie.
Cząstka ósem­ki, która sie wy­rywała,
Będzie wciąż czu­wać i tęskniąc czekała. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 lutego 2018, 20:38

J.

Gdy­bym mog­la cof­nac czas,
juz daw­no sie­dziala­bym z tar­cza, co­fajac wska­zow­ki zegara..
Nu­mer bym wybrala..
Pojechala..
Byc mo­ze uratowala..
Prze­ciez "pe­rel­ka" Two­ja bylam.
Dlacze­go nic nie zauwazylam.?
Pop­rzez poez­je o po­moc wolales,
Wszys­tkim ja czytales
.. tyl­ko cze­mu wprost nie powiedziales?!
Ta­ki ko­niec so­bie wybrales.
Two­ja stra­ta bar­dzo wszys­tkich dot­kne­la, miej­my nadzieje ze tra­fisz do up­ragnione­go ducho­wego nieba.
[*] 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2018, 20:08

Za­raziłeś mój sza­cunek próchnicą,
wbi­jając zęby w poczu­cie mo­jej godności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 maja 2017, 10:50

To niesprawiedliwe...
Ja mo­ge wszys­tko pod wa­run­kiem Two­jej zgody,
Ty mo­zesz wszys­tko po­mimo bra­ku jej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 września 2015, 12:51

Li­fe is a mys­te­ry ..
the sky is crying looking at our clum­sy at­tem­pts to re­sol­ve it 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lipca 2015, 17:13

Skacz niżej, a dalej..
Ci co skaczą wy­soko upa­dają blisko. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 lipca 2015, 10:11

* * *

Pod­niesione tętno w młodym ciele..
krew się wy­rywa niczym do­piero co schwy­tany lew.
Oczy prze­pełnione iskrami..
złud­nie przy­pomi­nający­mi deszcz komet.
Uśmiech szczery..
ta­ki dziecięcy, niewinny.
Nieziem­ska odwaga..
bądź brak świado­mości zagrożenia.

Sa­ma nie wiem gdzie to wszystko.
Prze­mie­rzam ko­rytarze życia
w poszu­kiwa­niu właśnie ta­kiej siebie.

Gdy wy­daje się, że już jest blisko..
ko­rytarz sta­je się wąski,
a światło często przygasa. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 lipca 2015, 00:21

VioletEye

To ja tworzę przepaść bez dna..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

VioletEye

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 listopada 2018, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st (Zbyt)późne umo­ral­nianie

16 listopada 2018, 13:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st (Zbyt)późne umo­ral­nianie

15 listopada 2018, 17:52VioletEye do­dał no­wy tek­st (Zbyt)późne umo­ral­nianie

14 listopada 2018, 22:09VioletEye sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni po to zdradzają, [...]

10 listopada 2018, 09:29VioletEye sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego można się [...]

10 listopada 2018, 09:27VioletEye wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

8 listopada 2018, 18:03yestem sko­men­to­wał tek­st Klątwa sa­mobójstw

8 listopada 2018, 17:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Klątwa sa­mobójstw

8 listopada 2018, 12:37VioletEye do­dał no­wy tek­st Klątwa sa­mobójstw

14 marca 2018, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st J.